Egerlander Kapel

  • Egerlander Kapel
  • Volksmuziek
Deze kapel speelt voornamelijk de typische Egerländer muziek. Deze volksmuziek geniet vooral grote bekendheid in Duitsland en komt van oorsprong uit Tsjechië. De kapel heeft een groot aantal nummers (Polka's en walsen e.d.) van de bekende
koning van de Egerländer muziek - Ernst Mosch - in hun programma en treden hiermee regelmatig op in binnen- en buitenland. Vooral op feesten en partijen en andere evenementen wordt deze groep veelvuldig ingezet. Zij brengen naast de originele Egeländer muziek ook Tiroler muziek.

voor precieze prijsopgave bel Pasadena Productions 071-3010401

De Alpenspitzen hebben in hun programma diverse acts, waarbij de koeienbellen een belangrijke plaats innemen. Een hoogtepunt van de avond is de muzikale koe, waardoor de Kapel zeer bekend is geworden.

Reacties: